http://informatika.gymtri.cz

Zpět | Admin

Údaje studenta/ky

Jméno
Příjmení
Ulice
Č.p.
Obec
Telefon
Operátor
E-mail
ICQ
Facebook
Skype
Pevná linka
Jméno a příjmení otce
Telefon otce
Jméno a příjmení matky
Telefon matky
Poznámka

*Všechny údaje slouží pouze pro potřebu třídního učitele!