Příklad anotace

* úvod anotace (zmínka o díle, autorovi, o datu vydání ap.)
* stručný popis postav, děje, vypravěče ap.
* zmínka o prostředí, tématu, motivech ap.
* popis jazykových prvků
* závěr (subjektivně napište, co Vás na díle zaujalo, překvapilo, rozladilo...)

Povídka Přivedla žebráka na mizinu se nachází v knize Jana Nerudy Povídky malostranské, vydané v roce 1877. Autor sám vypráví příběh žebráka Vojtíška a žebračky "miliónové", která po té, co je odmítnuta Vojtíškem, rozšíří pomluvy, jež přivedou žebráka až k smrti. V povídce odehrávající se hlavně v prostředí Malé Strany najdeme motivy peněz, dobrosrdečnosti, povýšenosti ad. Protože je dílo z konce 19. století, vidíme v textu archaismy (vybelhav, tovaryš, arci) nebo zastaralý slovosled. Tragická Vojtíškova smrt kontrastuje s autorovým idylickým viděním staré Prahy.

Gobseck je jeden z románu v cyklu Lidská komedie od Balzaca, napsaný roku 1830. Francouzský advokát Derville vypráví vimkomtese z Grandlieu spletitý příběh o lichváři Gobseckovi, aby jí dokázal, že Arnošt z Restaudu je pro její dceru vhodným kandidátem na manžele, protože se stal v důsledku Gobseckových intrik dědicem velkého bohatství. Dílo se odehrává v prostředí Paříže v 19. století, takže v sobě nese prvky archaismu (jihozemec, jsouc, věru, arciť) a zastaralý slovosled. Zde uvádí Balzac motivy peněz, intrik a pozadí vznešeného pařížského světa a bezcitnosi kapitalistické společnosti. Udivující je Gobseckův názor, že peníze jsou jediný základ společnosti, na které stojí svět.
/Zuzana Lipowská 3.E/

Povídka Oty Pavla Nejdražší ve střední Evropě z knihy Smrt krásných srnců byla vydána v roce 1971 a vypráví o strastech rodiny Popperových, kteří se stanou obětí podvodu, který však nápaditě pomstí. Příběh, vyprávěný samotným autorem, se odehrává před 2. světovou válkou v prostředí rybníků okolí Berounky a Křivoklátu. Motivy těžkostí smíšené židovské rodiny, podvodu a následné pomsty autor ozvláštnil a přiblížil čtenáři pomocí jak přímých řečí, tak slovy z hovorové češtiny. Povídka jistě zaujme vtipem a plynulostí děje.
/Debora Zubková 6.A/

Povídka Nejdražší ve střední Evropě je z knihy Smrt krásných srnců od Oty Pavla, která byla vydána roku 1971. Autor v povídce vypráví o tom, jak jeho si jeho tatínek pořídil od podvodníka pana doktora Václavíka rybník údajně plný kaprů, ve skutečnosti pouze s jedním, a jak mu to pak po letech oplatil s nefunkční ledničkou. Příběh se odehrává v Kročehlavech a lze v něm najít například motiv lásky k rybaření, motiv rodiny, peněz, naivity a odplaty. V povídce se objevily některé nespisovné výrazy (např. majlant), přímá řeč nebo přirovnání (Za touto představou letěl tatínek jako včela za pylem). Překvapující byla troufalost pana doktora Václavíka, který i po takovém podvodu byl schopen přijít tatínkovi na oči.
/Jan Szopa 1.E/