https://informatika.gymtri.cz
 Diskuse

Jak moderovat diskusi:

  • moderátoři připraví hlavní téma a oznámí ho diskutujícím // kupř.: šikana
  • dále připraví 3 – 4 dílčí témata, která zahájí svým příspěvkem - referátem, v němž budou všechna fakta, o nichž se bude diskutovat (jedno téma zabere asi 10 min.) // kupř.: 1, šikana fyzická; 2, šikana psychická; 3, šikana na pracovišti; 4, prevence šikany
  • otázky /doplňovací/ musí nutit diskutující přemýšlet (např.: Proč myslíš, že…, Jak by se dalo změnit…, Co navrhuješ…) – nevhodné jsou otázky /zjišťovací/ typu Kolik odpadu ročně vyhodíš? Recyklujete doma odpad? Není vhodné se ptát na to, co diskutující neví.
  • moderátoři zajistí: klubovnu i svou třídu (čitelné a viditelné oznámení o tom, kde se třída nachází); aby se diskutující nebavili, aby odpovídali zřetelně atd.
  • moderátoři musí dodržovat zásady z obrázků - viz níže