https://informatika.gymtri.cz
 Mluvní cvičení

Mluvní cvičení:

* Student si připraví cvičení, které nebude delší než 2 min.
* Tématem může být oblíbený autor, kniha, báseň ad. Téma bude zpracováno ve třech bodech (např.: 1, život autora - 2, dílo - 3, zajímavost ze života, z tvorby).
* Součástí cvičení je úvod (Dobrý den, spolužáci...) a závěr (...děkuji za pozornost.).
* Je nutné mluvit zpaměti, student může mít pouze malý papírek s osnovou cvičení.
* Ve téže hodině není možné dvakrát mluvit o stejném tématu (to si studenti předem navzájem domluví).

"Řekni jim, co jim řekneš, a pak jim to řekni. Na závěr řekni, co všechno jsi jim řekl. "