https://informatika.gymtri.cz
 Divadlo

Jak hrát divadlo v hodině?

  • délka divadla nesmí překročit 5 minut
  • studenti si vyberou text (monolog pro jednoho, nebo dialog pro dva a více) ze seznamu četby pro ústní maturitu, posadí/postaví se před tabuli a text kultivovaně přečtou
  • studentky hrají dívky a ženy, studenti chlapce a muže (pokud hra nepožaduje, aby muž hrál ženu ap.)
  • pokud studenti požadují za divadlo jedničku, musí:
  • umět text zpaměti (je možno posadit do první lavice nápovědu)
  • připravit jednoduché kulisy (možno vyrobit z papíru nebo nakreslit na tabuli křídou, přesunout školní lavice ap.)
  • připravit jednoduché převleky, masky, rekvizity (láhev s pitím, ovoce, panenku, nástroje z papíru ap.)