https://informatika.gymtri.cz
 Četba

Doporučená četba:

Co dělat, když doporučenou knihu nelze sehnat? (zajít do školní knihovny, zajít do městské knihovny (požádat spolužáky, aby knihu půjčili v sousední obci - Jablunkov, Těšín ap.), využít meziknihovní výpůjční službu, navštívit antikvariát, některé knihy lze i legálně stáhnout z internetu)
* Student přečte doporučenou knihu a připraví si o ní referát, který si bude všímat mj.: názvu, žánru, tématu, doby, prostředí, postav atd.
* Součástí referátu bude vlastní hodnocení díla a zmínka o autorovi (přiřazení k lit. škole či směru, umělecké metody, další díla, činnost novinářská či kritická atp.).
* Student přečte a okomentuje vybranou pasáž ze zadané knihy, dále napíše krátkou anotaci.
! Pokud je kniha nesehnatelná, je možno se domluvit s vyučujícím na rozsáhlejším úryvku, kupř. z čítanek, antologií.
! Jestliže student použije část cizího textu z webu nebo z libovolné publikace a tuto část pozmění nebo bude vydávat za svou, bude jeho práce hodnocena jako plagiát. Převzaté části textu je možné uvádět jen jako doslovné citace, které budou v textu nebo v projevu zvýrazněné/označené. Viz plagiát a citace.

Pořadí:
1, zmínka o autorovi
2, anotace - (příklad)
3, rozbor temat. složek (název, téma, postavy a jejich vzájemný vztah, motiv, prostředí, čas, vypravěč a způsob vyprávění, jazykové prostředky a jejich funkce ap.) - viz pracovní list
4, přečtení a komentář "mých dvaceti řádků"
5, vlastní hodnocení díla
Prezentace dopor. četby v hodině by neměla přesáhnout 10 minut.

Texty ke stažení:

DALIMILOVA KRONIKA.pdf
KAREL IV-Zivotopis.pdf
MASTICKAR.pdf
PODKONI A ZAK.pdf
PROGLAS.pdf
ZIVOT SVATEHO VACLAVA.pdf
Steinbeck-O mysich a lidech.pdf
Biebl-s lodi.pdf
E. A. Poe - Havran (překl. Nezval+Vrchlický)
E. A. Poe - Havran (překl. Nezval naskenováno)
J. Neruda - Povídky malostranské
J. Skácel - Smuténka
J. Skácel - Kolik příležitostí má růže
M. Kundera - Žert
F. X. Šalda - Spisovatel, umělec a básník
A. Camus - Mýtus o Sisyfovi
K. Čapek - Modrá chryzantéma
L. Stroupežnický - Naši furianti
Balzac - Gobseck
J. Joyce - Trapný případ
HLAVACEK-Pozde k ranu
Březina O. - Ruce
NEZVAL-Edison
W. Whitman - Stébla trávy
Nezval V. - (77 zastavení)- Edison: nezval_edison
W. Shakespeare: Romeo a Julie 1 - Romeo a Julie 2
Kundera M. - (interpretace)- Žert: kundera_zert
Hrubín F. - (interpretace)- Romance pro křídlovku: hrubin_romance
Wilde O. - Jak je důležité míti Filipa
Zahradníček. J - Znamení moci
Čechov A. P. - Višňový sad (1. akt)
Čechov A. P. - Višňový sad (3. akt)
Miller A. - Smrt obchodního cestujícího
Ionesco E. - Plešatá zpěvačka
Hus-KnizkyOsvatokupectvi
Sofokles-Oidipus
Legenda-o-svate-Katerine
I. Chaun - Lunáček osvoboditel
Z. Grmolec - Kašja